Transport og 1. dags leje betales ved levering
Privatkunder betaler altid med Dankort, Mobilpay netbank eller kontant.
Den der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer.


Et lejedøgn varer fra  kl 08.00- 08.00  Du må hente maskinen fra kl 07.00.

Leje af maskiner anses ikke som værende ophørt før det lejede er leveret tilbage på udlejningsadressen
Det bemærkes, at returnering skal ske til samme adresse, hvorfra leveringen er sket.


Lejer afhenter/returnerer selv de lejede effekter eller bekoster afhentning/returnering.
Vi leverer og afhenter gerne det lejede for Kr. 375.- inkl. moms pr. påbegyndt time.
 850.- pr. time ved maskiner over 3000kg.
 
Vi sender gerne en faktura efterfølgende, mod et administrationsgebyr på kr. 50.-

Det er dog gratis at få tilsendt faktura på mail.

Lejer sørger for omhyggelig rengøring af de lejede effekter inden returneringen.
Ved manglende rengøring betales der 250.- kr. pr. påbegyndt time.


Det påhviler lejer selv at sætte sig ind i korrekt brug af de lejede effekter.
Lejer er personlig ansvarlig for de eventuelle skader, som ukorrekt anvendelse af de lejede effekter måtte afstedkomme.
Lejer er erstatningspligtig for enhver beskadigelse af de lejede effekter.

 

Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, hvis de lejede effekter ikke opfylder lejers ønsker og ej heller, hvis lejers arbejde må afbrydes på grund af tekniske fejl ved det udlejede materiel.

Forlængerledninger: Der må KUN anvendes de af os anbefalede forlængerledninger (eller forlængerledninger med 1,5 eller 2,5 kvadrat) i forbindelse med de lejede maskiner.


Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads, 
må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse.


Det er meget vigtigt, at du anvender sikkerhedsudstyr i forbindelse med betjening af maskinerne.                                              
 

PAS PÅ VORES MASKINER, DET BETALER SIG !


Maskinselvrisiko er 15.000.- pr. maskine


Maskinskader som er påført af lejer, udbedres på lejers regning til kr. 450.- eksl. moms pr. time,
eksklusiv eventuelle materialer.